Bestuur

Tuinwijck is een vereniging met een dagelijks bestuur -voorzitter, secretaris en penningmeester– dat aangevuld is met een bouwcommissaris, tuincommissaris en bestuurslid communicatie.

Twee keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats, het hoogste orgaan van de vereniging.

Alle leden dragen op hun manier bij aan de vereniging. Zo zijn er in het hoogseizoen bijna wekelijks tuindiensten waarin leden de publieke ruimtes onderhouden. Daarnaast zijn er border beheerders, werkgroepen en commissies die meewerken aan het dagelijkse reilen en zeilen van Tuinwijck:

Commissies

Bouwteam

V.V. Tuinwijck is een vereniging met een dagelijks bestuur  –voorzitter, secretaris en penningmeester– dat aangevuld is met een bouwcommissaris, tuincommissaris en bestuurslid communicatie.

Werkgroep Ecologie
De werkgroep ecologie draagt zorg voor het ecologisch beheer van de openbare delen van Tuinwijck, in samenspraak met de ALV. Ook is er een zeisteam en tellen verschillende vrijwilligers de bijen, vogels en vlinders om de biodiversiteit te monitoren.
Commissie Heg en Pad
Vier keer per jaar controleert deze commissie de heggen en paden van Tuinwijck. Zij kijken of het pad onkruidvrij is en de heg strak geschoren. Ook mag er geen struikgewas of bomen in de heg groeien of hinderlijk over het pad hangen.
Commissie Sloot en Wal
In november controleert deze commissie of de sloot is gebaggerd door leden en de wal vrij is van bebouwing en tuinafval.
Kascontrolecommissie
Zij kijken of de financiële cijfers kloppen.
Kennismakingscommissie
De kennismakingscommissie kijkt of je als aspirant-lid bij volkstuinvereniging Tuinwijck past. In de praktijk komt het er op neer dat met name het huishoudelijk reglement wordt doorgenomen zodat je als aspirant-lid weet waar je aan gaat beginnen.
Geschillencommissie
Kom je er op Tuinwijck niet uit met het bestuur? Dan kun je terecht bij deze commissie.

Als lid van Tuinwijck vind je uitgebreide informatie door in te loggen of in het Groene Boekje te kijken

Partners

error: Deze inhoud is beschermd !!
Scroll naar boven