Bestuur en commissies

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven personen. Naast de drie mensen die het Dagelijks Bestuur (DB) vormen (voorzitter, secretaris, penningmeester) zijn het de verantwoordelijken voor bouw, tuin, ecologie en communicatie. Het AB komt 1 keer maand bij elkaar en  is te bereiken via het secretariaat: secretaris@tuinwijck.nl

Financiële controlecommissie
De kascommissie bestaat uit drie leden en voert in aanloop naar de financiële ledenvergadering (voorjaar) steekproeven uit naar het financiële reilen en zeilen van de vereniging. De kascommissie maakt van hun bevindingen verslag t.b.v. de Ledenvergadering.

Kennismakingscommissie
Deze commissie bezoekt aspirant-leden om te praten over wat er komt kijken bij het lidmaatschap van de vereniging en bij het natuurlijk tuinieren. De commissie adviseert het bestuur over het toelaten van nieuwe leden.

 

Pin It