Currently browsing author

Tuinwijck

AFSLUITING VAN HET WATER OP DINSDAG 23 NOVEMBER 2021

Op dinsdag 23 november 2021 sluiten we het water af. Handelingen voor het afsluiten van het water in de individuele huisjes: De te verrichten handelingen voor het afsluiten van het water zijn: ·  Draai alle kranen in en om het huisje open ·  Draai dan de hoofdkraan dicht.  De hoofdkraan is de blauwe hendel beneden in de put. Draai deze …

Tuinwijck haalt weer vier stippen, met een score van 100%!

In mei van dit jaar is Tuinwijck in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren opnieuw beoordeeld door de overkoepelende organisatie van Volkstuinverenigingen AVVN (www.avvn.nl). Deze keuring vindt eens in de 4 jaar plaats. De drager van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voldoet aan belangrijke uitgangspunten van natuur- en milieuvriendelijk …

Ecologisch beleid

Tuinwijck gaat het ecologisch beheer op het terrein systematisch aanpakken. Er is een werkgroep ecologie ingesteld die een Ecologische Visie voor Tuinwijck gaat opstellen. Die visie heeft tot doel de continuïteit van het huidige Ecologisch Beleid voor de lange termijn te waarborgen: hoe behouden we de huidige biodiversiteit, hoe kunnen we …