Aankondiging algemene ledenvergadering

De eerstkomende ledenvergadering van Tuinwijck is op zaterdag 12 mei 2018. Aanvang: 15:30 uur! De afwijkende aanvangstijd omdat de penningmeester niet eerder aanwezig kan zijn. Op de agenda financiële stukken, stand van zaken onderhoud sloot&wal en een presentatie over de ecologische visie van Tuinwijck. Nadere informatie volgt.

Nieuwe bijenstal op Tuinwijck!

Sinds enkele jaren heeft Bart van Egteren (Stadsimker Groningen) een aantal bijenkasten staan op Tuinwijck, volgens zijn eigen zeggen een van de meest productieve locaties. Wat een aantal jaren geleden begon als experiment krijgt nu een vaste bestemming op Tuinwijck. Dit doen we met de realisatie van een echte Bijenstal, …

Tuinwijck doet het best!

De Europese organisatie van Volkstuinverenigingen  (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux), heeft per land een lijst gemaakt van …

Tuinwijck in De Tuinliefhebber

Het winternummer van De Tuinliefhebber, het tijdschrift van het Algemeen Verbond van Volkstuinders-Verenigingen in Nederland (AVVN), was de laatste van de 100e jaargang. In …

Pin It