Verzekering

Hoe dien je een claim in bij de verzekering?

  • Als het gaat om een grote schade, zoals een grote brandschade of totaal verlies van een huisje, moet je direct telefonisch contact opnemen met verzekeraar Zicht B.V. dan kan die indien nodig direct een expert inschakelen om de schade vast te stellen: bel 072-5024385.
  • Voor kleine schade moet je gebruik maken een schadeformulier. Dat formulier kun je hier downloaden. Ga na het downloaden als volgt te werk:
  1. Vul het formulier in en voeg de hieronder (bij nr. 2) genoemde bijlagen toe. Deponeer het formulier + bijlagen daarna in een voldoende gefrankeerde envelop in de brievenbus van Tuinwijck. Het bestuur controleert de hoogte van het opgegeven schadebedrag, tekent het formulier voor akkoord en stuurt alles door naar de verzekeraar (Zicht B.V.)

2) De bijlagen:

  • bij inbraak of vandalisme: proces-verbaal van de politie
  • originele aankoopnota’s van gestolen goederen of uitgebreide specificatie hiervan
  • originele aankoopnota’s van materialen aangekocht voor herstel, samen met een opgave van de door de tuineigenaar bestede arbeidsuren die nodig zijn voor herstel van de schade
  • bij grotere schade of schade die wordt hersteld door een bedrijf, een herstelofferte van dit bedrijf.

5) Zodra de verzekeraar de stukken heeft ontvangen, wordt beoordeeld of er een expert moet worden ingeschakeld, of dat er bescheiden of gegevens zijn die ontbreken.

  • Als een expert wordt ingeschakeld, wordt deze door de verzekeraar verzocht contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.
  • Als er gegevens of bescheiden ontbreken verzoekt de verzekeraar het bestuur van de vereniging het ontbrekende op te vragen.

6) Als er een schade-uitkering plaats kan vinden, wordt deze overgemaakt aan de penningmeester van de vereniging die daarover bericht ontvangt van de verzekeraar.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je klachten over de procedure, richt je tot de coördinator verzekeringen:
Frits Boersma, te bereiken via penningmeester@tuinwijck.nl . Zijn telefoonnummer staat in het groene boekje.Je kunt ook hier informatie van de verzekeraar downloaden.

Pin It