Tuindiensten

Garden-Tools

TUINDIENSTROOSTER 2020

Ploegleiders zaterdagen 9.00 – 12.30

01        21 maart, 16 mei, 13 juni

Ploegleider: Irene van Gils, ivgils@hotmail.com tuin 27, 050 527 7719

Tuinnummers: 11, 25, 34, 43B, 52, 60, 83, 99, 122, 132, 148, 156

02        4 april, 27 juni, 19 september

Ploegleider: Conny Essbach, tuin 37, c.essbach@gmail.com, 06 2137 6838

Tuinnummers: 13, 26, 35, 44A, 53, 87, 109, 124, 134, 151, 157

03        18 april, 11 juli, 3 oktober

Ploegleider: Rikkie Kuilder, tuin 129, rikkiekuil@zonnet.nl, 06 3471 6564

Tuinnummers: 14, 29, 39, 45, 54, 65, 88, 110, 125, 137, 152, 158

04        2 mei, 25 juli, 17 oktober

Ploegleider: Heidi Renkema, tuin 120, heidirenkema@yahoo.com, 06 1335 7768

Tuinnummers: 15, 31, 42, 48, 55, 78, 89, 113, 126, 141, 153, 159

05        8 augustus, 5 september, 31 oktober

Ploegleider: Zandrie Bolks, tuin 144, 06 5318 9696, zbolks@hotmail.com

Tuinnummers: 18, 32, 43, 49, 56, 81, 97, 114, 128, 143, 154, 160

06        30 mei, 22 augustus, 7 november

Ploegleider: Arnold Mallee, tuin 85, 06 3104 6549, a.mallee@home.nl

Tuinnummers: 33, 43A, 51, 59, 82, 98, 117, 131, 145, 155, 161

Ploegleider maandagen 12.50 – 16.00

07        6 april, 22 juni, 24 augustus

Ploegleider: Eppie Edzes, tuin 21, edzesee@gmail.com, 06 2946 4276

Tuinnummers: 19, 23, 44, 103, 123, 133, 147


Beste Tuinwijckers,

De Tuindiensten vinden plaats op zaterdagochtend of maandagmiddag. Op zaterdag is er om 08:45 koffie voor wie dat wil in de kantine, de tuindienst begint om 09:00 met het verdelen van de klussen en eindigt om 12:30 uur. De maandagploeg begint om 12:50 en eindigt om 16:00. Het is handig om, wanneer je voor het eerst tuindienst doet, dit even aan de ploegleider door te geven.
De maandagploeg is bedoeld voor mensen die niet op zaterdag kunnen. Wil je me mailen of bellen als je je bij deze ploeg wilt aansluiten? Inhalen kan desgewenst ook bij de maandagploeg!
Voor een goede spreiding van de onderhoudswerkzaamheden is het handig als je je aan het rooster houdt. Mocht je verhinderd zijn: plan je vervangende dienst dan zo dicht mogelijk vóór of na je ingeroosterde datum. Je hoeft dat niet van tevoren te melden.
Aan het eind van de tuindienst teken je de presentielijst. Aan het eind van het seizoen wordt bekeken of je drie tuindiensten hebt uitgevoerd. Per gemiste tuindienst wordt 99 euro in rekening gebracht. Gemiste tuindiensten kunnen niet worden doorgeschoven naar het volgende jaar.

Met de tuindiensten of het verrichten van algemeen werk proberen we de contributie laag te houden en de onderlinge contacten te bevorderen. Er wordt rekening gehouden met leden die geen zwaar fysiek werk kunnen doen.
Een lid kan zich bij tuindiensten laten vervangen door iemand anders. Dat kan ook als het niet lukt om gezondheidsredenen etc. Een lid dat het fysiek bezwaarlijk vindt om een hele tuindienst van 3 uur te draaien, mag ook iemand meenemen. Wanneer je om fysieke of andere reden geen tuinwerk kunt doen, kun je het bestuur schriftelijk (per e-mail of brief) en gemotiveerd verzoeken in plaats van tuindiensten andere werkzaamheden te verrichten. Van de aanvrager worden concrete voorstellen voor een andere invulling verwacht. Richtsnoer is dat iedereen de gevraagde 10 uur per jaar draait. Aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek.

Leden van verdienste, ereleden en leden geboren vóór 1 december 1946 zijn vrijgesteld van tuindiensten of andere werkzaamheden voor Tuinwijck. Dat geldt ook voor leden die borders beheren, leden van het bouwteam, leden van de kennismakingscommissie, leden van de commissies heg/pad en sloot/wal, bestuursleden, het lid dat de ledenadministratie bij houdt, de beheerders van moestuinen, zitmaaiers, bosmaaiers en leden van de zeisploeg.

Tot ziens op de tuin!

Rob Visser (beoogd tuincommissaris)

Pin It