Sloot en Wal slibvrij

Je sloot slibvrij maken!

Hiervoor heeft vvTuinwijck een speciale hark, die te leen is én ach de aanschaf voor elk individueel lid zal hopelijk ook wel meevallen. Met deze actie lever je niet alleen jezelf een dienst, ook het leven (kikkers, visjes en dergelijke) vaart er wel bij. De ecologische waarde van de sloot en waterdoorstroming neemt hierdoor toe.

Wat staat ons te doen in eigen achtertuin:

  • De afstand van de wal / talud (schuin gedeelte) dient ongeveer 1,5 meter ten opzichte van de sloot en de tuin te zijn.
  • De wal dient groen te zijn. Dus géén terrassen, stenen of planken (aan)leggen.
  • De wal laten begroeien met oeverplanten, die de grond & slib vasthouden met hun wortelgestel.
  • Geen bomen of opschot laten staan die de walbeschoeiing naar buiten drukken.
  • Geen dichte haag plaatsen die de lichtinval belemmert op de oeverplanten. Hierdoor wordt groei bemoeilijkt of zelfs teniet gedaan, waardoor het grond & slib letterlijk wegloopt in de sloot.
  • Tuinafval tenminste 1,5 meter uit de slootkant te houden en deze niet te zwaar laten worden, anders volgt extra verzakking van grond en slib in de sloot.