PECHVOGEL WORDT GELUKSVOGEL

Gezellig druk was het op Tuinwijck. Het was zondag 25 oktober, een prachtige herfstdag. Hier en daar werd gewerkt in de tuin , kinderen vermaakten zich in de speeltuin en wandelaars liepen een rondje. Ik was druk bezig om mijn vlindervallen te controleren, toen er op de deur van de doucheruimte bij de kantine werd geklopt. Een mij onbekende man en vrouw vroegen om een schaar en een doek. Ik was verbaasd en vroeg waarvoor ze die nodig hadden. Uit hun antwoord bleek dat zich op nog geen tien meter achter mij een naar ongeval had voorgedaan, dat fataal had kunnen aflopen. Het slachtoffer was een Grote bonte specht, die verstrikt was geraakt in een zwart tuinnet  en verwoede pogingen had ondernomen om eruit te komen, maar daardoor juist nog verder in de penarie was gekomen.

Hadden deze oplettende wandelaars de ongelukkige specht niet opgemerkt dan was het beestje op een ellendige wijze aan zijn eind gekomen. Met vereende krachten hebben we het beestje uit zijn benarde positie bevrijd door eerst het net om hem heen los te knippen om hem vervolgens mee te nemen naar de doucheruimte waar we met  de nodige moeite stukje bij beetje het net verder hebben verwijderd.  Een voor ons niet geheel pijnloze klus overigens, want het beestje verzette zich hevig en pikte af en toe in een hand of vinger. Gelukkig konden we bij de specht geen verwondingen ontdekken. Toen hij werd losgelaten vloog hij de eerste de beste hoge boom in. Terwijl we nog even stonden na te praten, liet hij vanuit de top van die boom zijn contactroep horen, alsof hij wilde zeggen: “Bedankt lieve mensen!” Onze dag kon niet meer kapot!

Dezelfde mensen hebben in de herfstvakantie ook een merel uit zo’n zwart tuinnet bevrijd! Moraal van dit verhaal: Gebruik geen zwarte tuinnetten meer, want vogels kunnen die niet zien , raken er in verstrikt en gaan op een heel akelige manier dood.
Bij egelopvangcentra worden regelmatig gewonde egels binnengebracht, die ook verstrikt hebben gezeten in deze zwarte netten.
Wilt u uw planten  beschermen tegen vogelvraat,of  wilt u bijv. uw vijvertje beschermen tegen o.a. vallende bladeren, gebruik dan fijn metalen gaas of blauwe (kunststof) tuinnetten!
A.J.