Huisje(s) te koop

Informatie vooraf

Het is gezellig op Tuinwijck, maar niet vrijblijvend. U heeft als lid van de Vereniging Volkstuinen Tuinwijck te maken met rechten en plichten. Die rechten en plichten zijn te vinden in de Statuten en reglementen en de nadere regels die daar als aanvulling bij horen. Ook voor de koop en verkoop van een huisje bestaan regels. Het is belangrijk dat een potentiële koper van een huisje zich van al deze regels bewust is. Heeft u overeenstemming over de koop van een huisje bereikt neem dan contact op met de voorzitter van de vereniging via voorzitter@tuinwijck.nl

==================================================================================

Er zijn momenteel geen huisjes te koop

Pin It