Het Bouwteam

Er bestaat een officieus Bouwteam dat zich bezig houdt met reparatie, onderhoud en vernieuwzaken op vv Tuinwijck. Dit betreft zowel onze gebouwen als terrein beheer.

Het is een enthousiaste groep van oude en jonge leden die het leuk vinden om met hun handjes te werken. Dit doen zij vanuit de filosofie dat samen bouwen er voor zorgt dat overdracht van ervaring & wijsheid plaats vind.

Het bouwteam heeft zich ten doel gesteld vv Tuinwijck mooi en duurzaam te maken. Zo worden er duurzame bouwmaterialen gebruikt en houden zij rekening met de ecologische en natuurlijke uitgangspunten van vv Tuinwijck.

Het bouwteam verricht haar werkzaamheden op de maandagochtend.

Email: bouwteam@tuinwijck.nl

Hieronder (link) vind je onze werkzaamheden.
Tuinwijck Bouwteam

Pin It