Heg/Pad controle

Heg- en padcontrole 2020

Op onderstaande data worden de heggen en paden op Tuinwijck gecontroleerd. Deze controle doen we om er voor te zorgen dat Tuinwijck er verzorgd uit blijft zien.

  • maandag 20 april – hercontrole 4 mei
  • maandag 8 juni – hercontrole 22 juni
  • maandag 3 augustus – hercontrole 17 augustus
  • maandag 31 september – hercontrole 5 oktober

Hierbij wordt naar de volgende zaken gekeken:

  • De heg moet niet te hoog zijn en goed onderhouden (gesnoeid).
  • Het pad moet onkruidvrij zijn.
  • Struiken en bomen mogen niet hinderlijk over het pad hangen en niet in de heg groeien.

Procedure: Leden die aan het bovenstaande niet voldoen, krijgen een mail* van de Commissie Heg en Pad. Hierin wordt verzocht het achterstallig onderhoud binnen twee weken in orde te maken. De communicatie over dit deel van de keuring loopt via de Commissie Heg en Pad. Vervolgens vindt er een herkeuring plaats.

Leden die na herkeuring niet voldoen aan de regels krijgen een boete. Een hovenier krijgt dan opdracht de vereiste werkzaamheden te verrichten. Alle communicatie hierover loopt via de Penningmeester.

De boete voor 2020 bedraagt voor het pad € 50,- en voor de heg € 40,-.

*Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere Tuinwijcker dat de vereniging beschikt over de juiste adres- en mailgegevens. Opgave en/of wijziging hiervan kunnen worden doorgemaild aan Karin Weiss (ledenadministratie): karindorit@outlook.com of via tuinwijck@hetnet.nl.

 

Pin It