Heg/Pad controle

Heg- en padcontrole 2019

Op onderstaande data worden de heggen en paden op Tuinwijck gecontroleerd. Deze controle doen we om er voor te zorgen dat Tuinwijck er verzorgd uit blijft zien.

  • 22 april – hercontrole 6 mei
  • 10 juni – hercontrole 24 juni
  • 5 augustus – hercontrole 19 augustus
  • 16 september – hercontrole 30 september

Hierbij wordt naar de volgende zaken gekeken:

  • De heg moet niet te hoog zijn en goed onderhouden (gesnoeid).
  • Het pad moet onkruidvrij zijn tot aan – als die er is – de groen/grasstrook.
  • De struiken/bomen die dicht bij de heg groeien mogen niet (hinderlijk) over het pad hangen.

Heg en padcontrole procedure

Er zijn vier Heg en pad controles per jaar. Deze worden in de digitale nieuwsbrief aangekondigd. Heg en pad controle wordt gedaan door twee Tuinwijckleden (Commissie Heg en Pad). Leden waarvan het pad of de heg niet voldoet aan eerder genoemde eisen krijgen een mail* van de Commissie Heg en Pad. Hierin wordt verzocht het achterstallig onderhoud binnen twee weken in orde te maken. Alle communicatie over dit deel van de keuring loopt via de Commissie Heg en Pad. Vervolgens vindt er een herkeuring plaats.

Leden die na herkeuring niet voldoen aan de regels m.b.t. het onderhoud van heg en pad krijgen een boete. Een hovenier zal opdracht krijgen het pad schoon te maken en/of heg te snoeien. Alle communicatie hierover loopt via de Penningmeester.

De heg en Pad boete voor 2018 bedraagt € 50,- voor het pad en € 40,- voor de heg. Voorkom deze kosten en draag eraan bij dat Tuinwijck gezien mag worden!

*Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere Tuinwijcker dat de vereniging beschikt over de juiste adres- en mailgegevens. Opgave en/of wijziging hiervan kunnen worden doorgemaild aan Karin Weiss (ledenadministratie): karinweiss@scarlet.nl of via tuinwijck@hetnet.nl.

 

Pin It