Fietspad Helperzoom

Er is vanuit de gemeente een nieuw fietspad gepland aan de oostkant van de Helperzoom, dicht tegen de waterpartij aan.

Hieronder de mail van Machiel Huizenga, Projectleider Stadsontwikkeling gemeente Groningen:

“Er zijn veel verschillende varianten bestudeerd. Er is gekeken naar de mogelijkheden van een fietspad westelijk van de Helperzoom (1 variant), aan beide zijden van de Helperzoom (1 variant) en oostelijk van de Helperzoom (4 varianten). Deze varianten zijn met bewoners, belangengroepen, politie etc. beoordeeld op verschillende aspecten:
– Verkeer (30% weging):
– Omrijdfactor
– Aansluiting basisnetwerk
– Aantal kruisingen
– Verkeersveiligheid
– Sociale veiligheid
– Groen (30% weging):
– Aantal te kappen bomen
– Aantal te kappen monumentale bomen
– Soortenbescherming
– Aantasting stedelijke ecologische structuur
– Leefomgeving (30% weging):
– Draagvlak
– Parkeerbalans (toe- of afname van aantal parkeerplaatsen)
– Wijziging verkeersstructuur
– Kosten (10% weging)

Uit de beoordeling komt een duidelijke voorkeursvariant. Dat is een vrij liggend,  in twee richtingen te berijden fietspad aan de oostkant van de Helperzoom, dicht tegen de waterpartij aan.
Deze variant scoort op alle fronten goed, behalve op ecologie. Hoewel voor deze variant de minste bomen hoeven te worden gerooid betekent de variant wel een aantasting van de ecologische zone en kan de biotoop van vleermuizen verstoren. Daarom  heeft het college besloten aan de raad voor te stellen om twee varianten tot op Definitief-Ontwerpniveau uit te werken en ecologisch te optimaliseren. Het gaat daarbij om uitwerking van de genoemde voorkeursvariant en de variant waarbij ook sprake is van een oostelijk gelegen fietspad, maar dan zo dicht mogelijk tegen de Helperzoom aan.”

Op 29 maart 2017 is er een bewonersbijeenkomst geweest, waarvan je het verslag hier kunt downloaden.

———————————————————————————————————–

Stand van zaken fietspad Helperzoom december 2017

In de bijlage een brief van de gemeente Groningen van 5 december 2017 met daarin de stand van zaken rond het nieuwe fietspad Helperzoom.

Pin It