Ecologische waarde

Stond bij de oprichting de verbetering van de werkende klasse centraal; nu geldt dat voor de ecologische waarde van het complex. Tuinwijck was de eerste volkstuinvereniging in Nederland die in 1998 het keurmerk “Natuurlijk tuinieren” uitgereikt kreeg van de landelijke organisatie AVVN (2 stippen), twee jaar nadat de vereniging besloot om de natuur centraal te stellen in haar beleid.

Er werd een vlindertuin aangelegd en, in een samenwerkingsproject met de IVN, een paddenpoel. Met de aanleg van takkenwallen, insectenhotels en meerdere vormen van schuil- en broedplaatsen werd meer ruimte gecreëerd voor de natuur. Daarnaast werkte de vereniging samen met de gemeente om een helofytenfilter (natuurlijke waterzuivering) op het complex aan te leggen.

Het complex is inmiddels opgenomen de Stedelijke Ecologische Structuur van de gemeente Groningen, in het kader van het gemeentelijke beleid dat gericht is op het met elkaar verbinden van natuurlijke leefgebieden in de stad.

Tuinwijck krijgt een Ere oorkonde en wordt genoemd in het tijdschrift van de Europese organisatie van Volkstuinders. Bekijk het artikel in Bindestrich (in het Duits) als PDF.
Op pagina 20 staat een artikel over Tuinwijck. Gevolgd een artikel over Piccardhof. Groningen doet het goed op ecologisch volkstuingebied!

Praktische informatie:

Hoe bouw je een bijenhotel  | PDF

Pin It