Ecologisch beleid

Tuinwijck gaat het ecologisch beheer op het terrein systematisch aanpakken. Er is een werkgroep ecologie ingesteld die een Ecologische Visie voor Tuinwijck gaat opstellen. Die visie heeft tot doel de continuïteit van het huidige Ecologisch Beleid voor de lange termijn te waarborgen: hoe behouden we de huidige biodiversiteit, hoe kunnen we deze vergroten en wat kan Tuinwijck voor de omgeving (de natuur in de stad) betekenen?

Wil je hier meer over weten? Lees dan de bijlage Ecologisch Beleid Vereniging Volkstuinen Tuinwijck

Pin It