Bouwreglementen

Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen, bouwsels, zoals afscheidingen, schuren, kassen met een minimale hoogte van 0,75 meter en afdekkingen met (volledige) zijwanden, is goedkeuring van het bestuur vereist.

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden en de voorwaarden verwijzen wij u naar onze statuten en bouwreglement.

Download hier de bouwaanvraag

Nb. Vraag altijd om toestemming en schriftelijke bevestiging van het bestuur, bezint alvorens u begint!

Email bouwteam@tuinwijck.nl

Pin It