Peter

Hallo

Dit is een populier. Deze boom is wel een erg grote populier.

Hoeveel mensen zijn nodig om de boom te omarmen? Probeer maar eens.

Wat wordt van het hout van deze boom gemaakt? Bekijk de clip maar:

Waar wordt het hout nog meer voor gebruikt?