AFSLUITING VAN HET WATER OP DINSDAG 23 NOVEMBER 2021

Op dinsdag 23 november 2021 sluiten we het water af.
 
Handelingen voor het afsluiten van het water in de individuele huisjes:
 De te verrichten handelingen voor het afsluiten van het water zijn:

·  Draai alle kranen in en om het huisje open

·  Draai dan de hoofdkraan dicht.

 
De hoofdkraan is de blauwe hendel beneden in de put. Draai deze hendel een kwart slag, zodat deze haaks op de leiding staat. Dit is de afgesloten stand, laat deze zo staan gedurende de winter.
 

·  Tap vervolgens de waterleiding af, middels het aftapkraantje in de waterput.

 
Het aftapkraantje is een grijs-zwart vierkant dopje aan de zijkant halverwege de put. Draai deze open, totdat er geen water meer uitkomt. Blaas zo nodig de leidingen door met lucht. De waterleiding is dan leeggelopen.
 

·  Nb. Draai vervolgens het aftapkraantje weer dicht.

·  Draai tenslotte alle kranen in en rond je huisje weer dicht. Je watersysteem is nu klaar voor de winter.

 
DOE DIT IN IEDER GEVAL VÓÓR DE VORST INTREEDT!

Tuinwijck heeft een handpomp om de waterputten leeg te pompen en de handpomp is te leen bij de beheerder Jaap Meijer.

DOORGEVEN WATERWATERSTAND 2021 VOOR 1 DECEMBER 2021

Binnenkort is het weer tijd voor de najaarsnota. Deze bestaat zoals jullie weten uit een deel verzekeringspremie en een deel waterverbruik. Iedereen wordt dringend verzocht de watermeterstand op te nemen. Te vaak wordt dit achterwege gelaten. Als dit jaren achter elkaar gebeurt, komen we soms voor verrassingen te staan bij controles of bij overdrachten, met vervelende gevolgen vandien. Je kunt eventueel een pomp lenen van Jaap om de put leeg te maken om de waterstand af te lezen. 

Het handigste moment om dit te doen is als de hoofdkraan wordt afgesloten. Je hebt dan nog een week tijd om de stand door te geven aan de penningmeester: penningmeester@tuinwijck.nl, maar je kunt ook een briefje in de postbus doen.

Pin It