Tuindiensten

Garden-Tools

TUINDIENSTROOSTER 2018

Ploegleiders; Zaterdagen 8.50 – 12.30

1: Rob Visser; huisje 108; robx@xs4all.nl; 06 51 78 38 19

Tuindienstdata

 • 17 maart
 • 16 juni
 • 8 september

Huisje
13
25
33
35
39
43a
44
122
131
143
152
155
160

2: Arie van Tiel; huisje 104; avtiel@ziggo.nl; 050 312 66 46

Tuindienstdata

 • 7 april
 • 30 juni
 • 22 september

Huisje
15
28
31
43c
45
49
112
125
137
145
148
154

3: Conny Essbach; huisje 37; c.essbach@gmail.com; 06 21 37 68 38

Tuindienstdata

 • 21 april
 • 14 juli
 • 6 oktober

Huisje
11
18
23
26
29
44a
52
139
141
147
151
156
159

4: Natascha Vink; huisje 61; natas33@hotmail.com; 06 13 00 88 55

Tuindienstdata

 • 12 mei
 • 28 juli
 • 20 oktober

Huisje
14
32
42
43b
48
88
95
124
128
132
142
153
161

5: Rikkie Kuilder; huisje 129; rikkiekuil@zonnet.nl; 06 34 71 65 64

Tuindienstdata

 • 26-mei
 • 11-aug
 • 3-nov

Huisje
51
54
56
60
78
82
97
99
107
113
117
126
158

6: Gerard Smit; huisje 109; geen e-mail; 06 42 91 28 05

Tuindienstdata        

 • 2-jun
 • 25-aug
 • 10-nov

Huisje
27
43
53
55
59
63
81
83
85
98
101
110
115                                                                                   

Ploegleider; maandag 12.50-16.30

7: Eppie Edzes; huisje 21; edzesee@gmail.com; 06 29 46 42 76

Tuindienstdata                                                                            

 • 16-apr
 • 11-jun
 • 3-sep                                                                                                     

Huisje
19
34
103
123
133
150Beste tuindien(st)ers,

Ik hoop dat bovenstaand rooster klopt. Wil je me zo snel mogelijk melden als er vergissingen in staan?

De tuindiensten beginnen om 8.50 in de kantine met het bespreken en verdelen van de klussen en eindigen om 12.30 uur. Van 10.30 tot 10.50 pauzeren we. Wil je de ploegleider melden als je specifieke kennis hebt van bepaalde klussen of voor de eerste keer tuindienst doet?

Voor Tuinwijckers die structureel niet op zaterdag kunnen zijn de tuindiensten op maandagmiddag ingesteld. Deelname aan deze ploeg kan alleen op afspraak met Eppie Edzes: edzesee@gmail.com, 06 29 46 42 76

Verhindering en inhalen tuindiensten

Voor een goede spreiding van de onderhoudswerkzaamheden is het handig als je je aan het rooster houdt. Mocht je verhinderd zijn: plan je vervangende dienst zo dicht mogelijk vóór of ná je ingeroosterde datum. Je hoeft dat niet van tevoren te melden aan de (hoofd)ploegleider.

Aan het eind van de tuindienst teken je de presentielijst. Aan het eind van het seizoen wordt bekeken of je drie tuindiensten hebt gedaan. Per gemiste tuindienst wordt 99 euro in rekening gebracht. Gemiste tuindiensten kunnen niet worden doorgeschoven naar het volgende seizoen.

Tot ziens!

Arie van Tiel (hoofdploegleider) avtiel@ziggo.nl 050 312 66 46 

Samenvatting van de nadere regels van het bestuur over tuindiensten november 2017 (de volledige versie staat hier op de website).

Vervanging
Een lid kan zich bij tuindiensten/ander algemeen werk laten vervangen door iemand anders. Het is niet meer zo dat een lid dat iemand anders meeneemt daarmee in één keer twee diensten draait. Een lid die het fysiek te bezwaarlijk vindt om een hele tuindienst van 3,5 uren te doen, mag wel iemand meenemen. Dan kunnen beiden halverwege de tuindienst stoppen (na overleg met de ploegleider).

Vrijstelling tuindiensten:
Leden van verdienste, ereleden en diegenen die op 10 december 2016 lid van Tuinwijck en op dat moment 70+ waren (geboren op of vóór 1 december 1946), zijn vrijgesteld van tuindiensten of andere werkzaamheden voor Tuinwijck. Dat geldt ook voor leden die door het bestuur gevraagd zijn specifieke borders te beheren, leden van het bouwteam, leden van de kennismakingscommissie, leden van de commissies heg/pad en sloot/wal, leden aan wie door de ALV de vrijwilligersvergoeding is toegekend, het lid dat de ledenadministratie bij houdt, de beheerder van de moestuinen, zitmaaiers, bosmaaiers en leden van de zeisploeg.

Niet iedereen kan fysiek zwaar werk doen. Er is sprake van een grote diversiteit aan werkzaamheden, van licht tot zwaar om mee te werken aan het terreinonderhoud.
Je kan het bestuur uiterlijk 1 maand na publicatie van het tuindienstrooster schriftelijk (brief, mail) en gemotiveerd verzoeken in plaats van tuindiensten andere algemene werkzaamheden te verrichten. Daarbij kan worden gedacht aan gezondheidsredenen, fysieke redenen of andere redenen.

Als vervanging kan worden gedacht aan schilderwerk van gebouwen, onderhoud speeltoestellen, beheer speeltuin, administratieve klussen etc. Daarbij is men dan niet gebonden aan dagen en tijden van de “gewone” tuindiensten.
Van de aanvragers worden concrete voorstellen voor een andere invulling verwacht. Richtsnoer is dat iedereen de gevraagde uren draait (nu 10,5 uren per jaar). Aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek. In bijzondere situaties kan de uitkomst zijn dat alsnog een algemene vrijstelling wordt verleend.

Tussentijdse vrijstelling tuindiensten
In bijzondere omstandigheden kan het bestuur op initiatief van een lid lopende het seizoen vrijstelling verlenen voor (een deel van de) tuindiensten. Bijvoorbeeld als een lid zich een bepaalde periode bijzonder heeft ingespannen voor de vereniging. In principe worden van tevoren duidelijke afspraken met het bestuur gemaakt. Alleen als dat niet mogelijk is, kan dat “tijdens de rit”. Denk bijvoorbeeld aan de geschillencommissie: van tevoren valt niet te voorspellen hoeveel zaken zich aandienen. Of: leden die lang bezig zijn met organisatie van activiteiten op Tuinwijck.

 

 

Comments are closed.

Pin It