Nadere regels bestuur

Nadere regels van het bestuur als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het reglement van toezicht (onderhoud van bij de vereniging in beheer zijnde en aan hun tuin gelegen sloten, slootkanten en beschoeiingen).

  • Geen bebouwing binnen een afstand van 1,5 meter uit de sloot (daar waar het schuine gedeelte begint). Dit gedeelte van 1,5 meter wordt hier “de slootkant” genoemd. Voor de sloot bij de moestuinen wordt een afstand van 1 meter aangehouden.
  • De slootkant dient groen te zijn. Dus géén terrassen, stenen of planken.
  • De slootkant mag uitsluitend begroeid zijn met gras en oeverbeplantingen (artikel 4, derde lid, reglement van toezicht).
  • Bomen en opschot dienen uit de wal en de slootkant te worden verwijderd (bescherming walbeschoeiing).
  • In de slootkant mag geen haag worden geplaatst (belemmert lichtinval sloot, wal en slootkant). Hierdoor wordt groei bemoeilijkt of zelfs teniet gedaan.
  • Het is niet toegestaan tuinafval of andere zaken op de slootkant op te slaan.

Regels van het bestuur als bedoeld in artikel 6 van het bouwreglement (bouwwerken die aanvraagvrij en zonder tekening gebouwd mogen worden).

  • Een tuinhekje dat geplaatst wordt in de ligusterhaag, aan de voorzijde van de tuin.
  • Bouwwerken die ter ondersteuning van groenvoorzieningen aangebracht worden, zoals palen bij bomen en klimop planten.
  • Een vlaggenmast met een maximale hoogte van 3,40 meter vanaf het maaiveld.
  • Een kweekkast, compostbak, bijenhotel, schommel, buitendouche, zulks met inachtneming van de in het bouwreglement opgenomen voorschriften en beperkingen: minimale afstand tot de voorgrens 8 meter, minimale afstand tot de zijgrens 1 meter, minimale afstand tot de sloot 1,50 meter, maximale hoogte 2,40 meter vanaf het maaiveld. Verder geldt de maximale bebouwingsoppervlakte van 36 m2 voor alle bouwwerken samen.

 

Pin It