Heg/Pad controle

Op onderstaande data worden de heggen en paden op Tuinwijck gecontroleerd. Deze controle doen we om er voor te zorgen dat Tuinwijck er verzorgd uit blijft zien.

  • 24 april (hercontrole 8 mei)
  • 12 juni (hercontrole 26 juni)
  • 7 augustus (hercontrole 21 augustus)
  • 18 september (hercontrole 2 oktober)

Hierbij kijken wij naar de volgende zaken:
– De heg moet niet te hoog zijn en goed onderhouden (gesnoeid).
– Het pad moet onkruidvrij zijn tot aan – als die er is – de groen/grasstrook.
– De struiken die dicht bij de heg groeien mogen niet (hinderlijk) over het pad hangen.

Als blijkt dat na hercontrole men in gebreke blijft dan wordt de hovenier Geert Klaassen ingeschakeld.
Hovenier Geert Klaassen www.tuinwerk-groningen.nl

Heg en Pad Controleprocedure
Er zijn vier Heg en Pad controles per jaar. Deze worden in de Tuinwijcker en in de digitale
nieuwsbrief vermeld. Heg en Pad controle wordt gedaan door 3 Tuinwijckleden (TUINTEAM).
Zij rapporteren hun bevindingen na de eerste controle aan de Tuincommissaris. Deze neemt
hun advies zonder hercontrole over. Vervolgens worden de tuin/huisnummers doorgegeven
aan het Bestuurslid Communicatie. Hij zet de tuin/huisnummers die een eerste waarschuwing
krijgen op de website van Tuinwijck: www.tuinwijck.nl/hegpad-controle en mailt of
sms’t hen persoonlijk.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere Tuinwijcker dat de vereniging beschikt
over de juiste adres- en mailgegevens. Opgave en/of wijziging hiervan kunnen worden
doorgemaild aan Karin Weiss, mail: karinweiss@scarlet.nl
Iedereen krijgt na de mail en melding op de website van Tuinwijck twee weken de tijd om
zijn pad en/of heg in orde te maken. Vervolgens vindt er een herkeuring plaats door dezelfde
3 Tuinwijckers van de eerste Heg- en Pad Controle. Huisjes die met hun heg en/of pad
dan nog niet voldoen aan de regels m.b.t. het onderhoud worden aan de Tuincommissaris
doorgegeven. Deze checkt of er een reden is voor het achterstallig onderhoud. Is er bijvoorbeeld
een melding binnengekomen van bijvoorbeeld ziekte of andere vorm van overmacht?
Is deze er niet, dan krijgt bestuurslid Communicatie de opdracht deze huisjes te melden op
de website: www.tuinwijck.nl/hegpad-controle
Vervolgens wordt er door de Tuincommissaris contact opgenomen met een hovenier.
Deze krijgt opdracht het pad schoon te maken en/of heg te snoeien van het huisje dat geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste waarschuwing.

De Heg en Pad boete voor 2016 bedraagt € 50,- voor het pad en € 40,- voor de heg.
Voorkom deze kosten en draag eraan bij dat Tuinwijck gezien mag worden.

Pin It