Heg/Pad controle

Op onderstaande data worden de heggen en paden op Tuinwijck gecontroleerd. Deze controle doen we om er voor te zorgen dat Tuinwijck er verzorgd uit blijft zien.

  • 24 april (hercontrole 8 mei)
  • 12 juni (hercontrole 26 juni)
  • 7 augustus (hercontrole 21 augustus)
  • 18 september (hercontrole 2 oktober)

Hierbij kijken wij naar de volgende zaken:
– De heg moet niet te hoog zijn en goed onderhouden (gesnoeid).
– Het pad moet onkruidvrij zijn tot aan – als die er is – de groen/grasstrook.
– De struiken die dicht bij de heg groeien mogen niet (hinderlijk) over het pad hangen.

Als blijkt dat na hercontrole men in gebreke blijft dan wordt de hovenier Geert Klaassen ingeschakeld.
Hovenier Geert Klaassen www.tuinwerk-groningen.nl

Heg en Pad Controleprocedure
Er zijn vier Heg en Pad controles per jaar. Deze worden in de Tuinwijcker en in de digitale nieuwsbrief vermeld. Heg en Pad controle wordt gedaan door 3 Tuinwijckleden (TUINTEAM).  Zij rapporteren hun bevindingen na de eerste controle aan het bestuur. Die neemt hun advies zonder hercontrole over. Degenen van wie heg en/of pad zijn afgekeurd, krijgen een mail met het verzoek het achterstallig onderhoud vóór de her controle ter hand te nemen. Mensen zonder mail worden gebeld.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere Tuinwijcker dat de vereniging beschikt over de juiste adres- en mailgegevens. Opgave en/of wijziging hiervan kunnen worden doorgemaild aan Karin Weiss, mail: karinweiss@scarlet.nl
Iedereen krijgt na de mail of het telefoontje twee weken de tijd om zijn pad en/of heg in orde te maken. Vervolgens vindt er een herkeuring plaats door dezelfde 3 Tuinwijckers van de eerste Heg- en Pad Controle. Huisjes die met hun heg en/of pad dan nog niet voldoen aan de regels m.b.t. het onderhoud worden aan het bestuur doorgegeven. Dat checkt of er een reden is voor het achterstallig onderhoud. Is er bijvoorbeeld een melding binnengekomen van bijvoorbeeld ziekte of andere vorm van overmacht?
Is deze er niet dan wordt door het bestuur contact opgenomen met een hovenier. Deze krijgt opdracht het pad schoon te maken en/of heg te snoeien van degenen die ook bij de tweede controle niet aan de regels voldeden. De kosten daarvoor moeten door het betreffende lid in de vorm van een boete aan de vereniging worden betaald.

De Heg en Pad boete voor 2017 bedraagt € 50,- voor het pad en € 40,- voor de heg.
Voorkom deze kosten en draag eraan bij dat Tuinwijck gezien mag worden.

Pin It