Currently browsing

april 2018

Aankondiging algemene ledenvergadering

De eerstkomende ledenvergadering van Tuinwijck is op zaterdag 12 mei 2018. Aanvang: 15:30 uur! De afwijkende aanvangstijd omdat de penningmeester niet eerder aanwezig kan zijn. Op de agenda financiële stukken, stand van zaken onderhoud sloot&wal en een presentatie over de ecologische visie van Tuinwijck. Nadere informatie volgt.

Pin It